آهنگ های تازه اضافه شده:
آهنگ عقرب زلف کجت با صدای سیما مافیها
آهنگ بازگشته با صدای دلکش
آهنگ از خون جوانان وطن با صدای الهه
آهنگ چو اسیر دام تو ام با صدای دلکش
آهنگ ماه من با صدای شهلا سرشار
آهنگ نیلوفر با صدای پوران
آهنگ گلنار با صدای سرهنگ زاده
آهنگ شبگرد با صدای سرهنگ زاده
آهنگ گل بر افشانیم با صدای شهلا سرشار
تصنیف همراه شو عزیز با صدای شجریان

آرشیو کامل
فهرست هنرمندان:
غلامحسین بنان
جمشید شیبانی
پوران
دلکش
مرضیه
پروین
جواد بدیع زاده
شهلا سرشار
حسین قوامی
کورس سرهنگ زاده
ویگن
سیما مافیها
محمدرضا شجریان
الهه
 
mafihaبشنوید

امشب شب مهتابه
سیما مافیها
امشب به بر من استُ آن مایه‌ی ناز
یا رب تو کلید صبح در چاه انداز
ای روشنی صبح به مشرق برگرد
ای ظلمت شب، با من بیچاره بساز
ای روشنی صبح به مشرق برگرد
ای ظلمت شب، با من بیچاره بساز
امشب شب مهتابه، حبیبم رو می‌خوام (2)
حبیبم اگر خوابه، طبیبم رو می‌خوام (2)

گویید فلانی آمده، آن یار جانی آمده
مست است و هشیارش کنید
خواب است و بیدارش کنید
آمده حال تو، احوال تو
سیه خال تو، سفید روی تو
ببیند برود
آمده حال تو، احوال تو
سیه خال تو، سفید روی تو
ببیند برود
امشب شب مهتابه، حبیبم رو می‌خوام
حبیبم اگر خوابه، طبیبم رو می‌خوام

امشب به بر من استُ آن مایه‌ی ناز
یا رب تو کلید صبح در چاه انداز
ای روشنی صبح به مشرق برگرد
ای ظلمت شب، با من بیچاره بساز
ای روشنی صبح به مشرق برگرد
ای ظلمت شب، با من بیچاره بساز
امشب شب مهتابه، حبیبم رو می‌خوام (2)
حبیبم اگر خوابه، طبیبم رو می‌خوام (2)

گویید فلانی آمده، آن یار جانی آمده
مست است و هشیارش کنید
خواب است و بیدارش کنید
آمده حال تو، احوال تو
سیه خال تو، سفید روی تو
ببیند برود
آمده حال تو، احوال تو
سیه خال تو، سفید روی تو
ببیند برود
امشب شب مهتابه، حبیبم رو می‌خوام
حبیبم اگر خوابه، طبیبم رو می‌خوام
امشب شب مهتابه، حبیبم رو می‌خوام
حبیبم اگر خوابه، طبیبم رو می‌خوام
امشب شب مهتابه، حبیبم رو می‌خوام
حبیبم اگر خوابه، طبیبم رو می‌خوام
استفاده از مطالب سرگرد.کام بدون ذکر منبع هیچ اشکالی ندارد
سرگرد به دلیل نشر عقایدش از شما سپاسگزاری می کند.